SUPER Cono - piccolo
SUPER Cono
SUPER Cono - piccolo
SLATKI Cono
SUPER Cono
- h = 11,5 cm
- Ø = 5 cm
- h = 11,5 cm
- Ø = 5 cm
- Kornet predviđen za soft sladolede ili za manje kuglice sladoleda. Koristi se i za izradu "Pinocchio" sladoleda.
- h = 11 cm
- Ø = 4,3 cm
- Kornet ima blagi okus slatkog keksa. Predviđen za jednu ili više manjih kuglica sladoleda.Koristi se i za industrijske sladolede.
MAXI Cono
- h = 15,5 cm
- Ø= 6 cm
- Veliki kornet bogatog i slatkog okusa predviđen za jednu veću ili više kuglica sladoleda
MAXI Cono
SLATKI Cono
- Korent za male soft sladolede ili male kuglice sladoleda. Koristi se i za aranžiranje sladolednih kupova.
SAMSON Cono - medio
SAMSON Cono - piccolo
SAMSON Cono - grande
SAMSON Cono - mini
SAMSON Cono - mini
- h = cca 12,5 cm
-  Ø cca 7,5 cm
- Mini slatki, motani kornet. Vrlo slatkog okusa. Koristi se za male sladolede.
- h = cca 13,5 cm
- Mali slatki, motani kornet. Vrlo slatkog okusa. Koristi se za sladolede od 1-3 kuglice sladoleda.
- Ø cca 8 cm
- Slatki, motani kornet. Vrlo slatkog okusa. Koristi se za veće sladolede od 2-4 kuglice sladoleda.
- h = cca 15,6 cm
- Ø cca 9,7 cm
SAMSON Cono - piccolo
- Veliki slatki, motani kornet. Vrlo slatkog okusa. Koristi se za vrlo velike sladolede ili kupove.
- h = cca 14,5 cm
- Ø cca 8,9 cm
SAMSON Cono - medio
SAMSON Cono - grande
SLATKI Cono arrotolato ind
SLATKI  Cono arrotolato
MAXI  Cono arrotolato
MAXI  arrotolato
SLATKI arrotolato
- h = cca 15,5 cm
- Ø cca 6 cm
- Veliki slatki,motani kornet bogatog okusa predviđen za jednu veću ili više kuglica sladoleda
- h = cca 13,5 cm
- Ø cca 5 cm
- Slatki, motani kornet, predviđen  je za jednu veću ili više manjih kuglica sladoleda
SLATKI arrotolato ind.
- h = 11 cm
- Ø = 4,7 cm
- Slatki, motani korent koji se koristi u industriji sladoleda.
SAMSON 12/1 coni
Coni 12/1
Linea per la Moderna Distribuzione -
SLATKI Coni
Linea per la Moderna Distribuzione -SAMSON mini
- 12 Pezzi
- 12 Pezzi
SUPER Coni colorati
SLATKI  Coni colorati
SAMSON  Coni colorati
SAMSON  Coni colorati
- Korneti obojani u pastelne ili žive boje.
- Korneti obojani u pastelne ili žive boje.
- Korneti obojani u pastelne ili žive boje.
SLATKI  Coni colorati
SUPER  Coni colorati